Brussels gewest ondersteunt 5 initiatieven in de bezette Palestijnse gebieden

©Kabinet Ans Persoons
©Kabinet Ans Persoons

Ans Persoons, Brussels staatssecretaris voor Europese en Internationale Betrekkingen en Ontwikkelingssamenwerking kondigt aan dat de Brusselse Hoofdstedelijke Regering op haar voorstel haar akkoord gegeven heeft voor de toekenning van 10 subsidies in het kader van de projectoproep “Zuid” 2024, die samen met Brussels International en hub.brussels gelanceerd werd. Van de 10 geselecteerde projecten vinden er 5 plaats in de bezette Palestijnse Gebieden, 4 in de stad-provincie Kinshasa in de Democratische Republiek Congo en 1 in de regio Rabat-Salé-Kenitra in Marokko. De geselecteerde projecten beantwoorden aan het thema van duurzame en inclusieve economische ontwikkeling en worden uitgevoerd in de voorrangsregio’s voor de Brusselse ontwikkelingssamenwerking.

Meer dan ooit is ontwikkelingssamenwerking essentieel om te bouwen aan een betere wereld. Brussel is solidair met degenen die het nodig hebben, en zal dat altijd blijven. Daarom hebben we tijdens deze legislatuur het budget voor ontwikkelingssamenwerking in ons gewest verdubbeld en vergroten we onze steun in onze prioritaire gebieden. Gezien de internationale context, maakten we liefst 430.000 euro vrij voor de bezette Palestijnse Gebieden. Ons Gewest draagt dus volledig bij aan de internationale doelstellingen van België en van de Verenigde Naties en verhoogt daarmee de middelen die op federaal niveau vrijgemaakt werden door Minister Caroline Gennez. ” zegt Ans Persoons, Brussels staatssecretaris voor Europese en Internationale Betrekkingen en Ontwikkelingssamenwerking.

Hefboom van solidariteit

Het Brussels Gewest heeft zijn investeringen in ontwikkelingssamenwerking aanzienlijk verhoogd tijdens de laatste legislatuur. Een duidelijk signaal dat zich vertaalt in een jaarlijkse investering van meer dan 1,1 miljoen euro. Het geld gaat vooral naar oproepen voor projecten in het Noorden en het Zuiden, maar ook naar humanitaire hulp. Er is een positieve evolutie, want 10 jaar geleden, in 2015, investeerde het Brussels Gewest nog maar een half miljoen euro in ontwikkelingssamenwerking.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil met de projectoproep “Zuid” blijven bijdragen aan de uitvoering van de Agenda 2030 van de Verenigde Naties voor Duurzame Ontwikkeling, en in het bijzonder aan de doelstelling: “Uitroeiing van alle vormen van armoede in de wereld” door middel van duurzame en inclusieve economische ontwikkeling. ​ Daarom werd van 5 februari tot en met 18 maart 2024 de projectoproep “Zuid 2024” gelanceerd.

Brussels International en hub.brussels wensten projecten te ondersteunen die beantwoorden aan het thema “duurzame en inclusieve economische ontwikkeling”. De oproep was gericht op projecten die moesten worden uitgevoerd in de prioritaire regio's van de Brusselse ontwikkelingssamenwerking: het Gewest Rabat-Salé-Kénitra in Marokko, de stad-provincie Kinshasa in de Democratische Republiek Congo en de bezette Palestijnse Gebieden. De projecten moesten in een stedelijke omgeving plaatsvinden of voldoen aan de noden uit stedelijke omgevingen.

Het jaar 2023 werd ook gekenmerkt door een plotse escalatie van het Israëlisch-Palestijnse conflict, wat leidde tot moeilijke situaties voor de burgerbevolking die gevangen zit in het hart van het conflict. Deze opeenvolging van gebeurtenissen heeft de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ertoe aangezet om een aantal beslissingen te nemen. Een van die beslissingen bestond erin om de middelen die werden toegekend aan de oproep “Zuid” 2024 prioritair in te zetten voor projecten in de bezette Palestijnse Gebieden, en tegelijk bijkomende middelen vrij te maken. ​

Voor de 12de editie van de projectoproep “Zuid” werd dus een budget van 655.000 euro uitgetrokken, waarvan 430.000 euro prioritair bestemd is voor de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem (de Gazastrook maakt geen deel uit van deze projectoproep). Voor deze editie 2024 werden in totaal 24 projecten ingediend waarvan er 22 ontvankelijk werden verklaard. Op basis van dit verslag werden 10 projecten geselecteerd voor financiering binnen het initiële budget van 655.000 euro dat voor deze projectoproep was gereserveerd. ​

5 projecten gericht op duurzame en inclusieve economische ontwikkeling in de bezette Palestijnse Gebieden:

  1. Een project ingediend door Entraide et Fraternité ter ondersteuning van Palestijnse bevolkingsgroepen in de heuvels ten zuiden van Hebron die te lijden hebben onder schendingen van de mensenrechten en het internationale humanitaire recht, met name Palestijnse boeren, om hen een veiligere toegang tot hun land te garanderen, zodat ze hun land kunnen blijven bewerken en hun economische en sociale duurzaamheid wordt gewaarborgd.
  2. Een project ingediend door Viva Salud om 100 werkloze Palestijnen op te leiden in agro-ecologie, in het bijzonder op twee modelboerderijen, en hen te helpen bij het opzetten van kleine familieboerderijen. Het project richt zich op twee aspecten: het ontwikkelen van duurzame economische activiteiten en het verbeteren van de voedselzekerheid.
  3. Een project ingediend door SOLSOC gericht op empowerment van jongeren en vrouwen door zich te richten op groepen die initiatieven opzetten op het gebied van de sociale en solidaire economie in de landbouw-, textiel- en ICT-sector. De belangrijkste elementen van de steun zijn training, coaching, mentorschap en financiële ondersteuning.
  4. Een project ingediend door Présence et Action Culturelle dat de training van 10 werkloze jongeren in circuskunsten en de daaropvolgende organisatie van voorstellingen op de Westelijke Jordaanoever ondersteunt. Een bijkomende verdienste van het project is dat het invloed heeft op de geestelijke gezondheid. De Palestijnse bevolking heeft veel last van geestelijke gezondheidsproblemen (veel depressies, enz.), wat de economische ontwikkeling belemmert. Door een tournee van voorstellingen op de Westelijke Jordaanoever te plannen, zal het project een indirect doel van meer dan 2.000 toeschouwers bereiken.
  5. Een project ingediend door de Association pour la Diversité Culturelle en Belgique dat bestaat uit het opleiden van jongeren in het traditionele ambacht van keramiek in de Armeense wijk van Jeruzalem (Oude Stad - Oost-Jeruzalem). Het omvat ook training in digitale marketing, gekoppeld aan het opzetten van een online platform om de opgeleide ambachtslieden commerciële afzetmogelijkheden te bieden tegen de achtergrond van dalende toeristenaantallen in Jeruzalem.

Nils Quintelier

Woordvoerder, Kabinet Staatssecretaris Ans Persoons

Over Ans Persoons

Brussels Staatssecretaris voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp

VGC-Collegelid voor Cultuur, Jeugd, Sport & Gemeenschapscentra

Neem contact op met

Koning Albert I laan 37 1030 Brussel

02 517 12 00

info.persoons@gov.brussels

www.anspersoons.be