Brusselse regering geeft groen licht voor zoektocht naar nieuwe Brusselse bouwmeester

De Brusselse regering heeft groen licht gegeven voor de oproep naar kandidaten om vanaf 1 januari 2025 de nieuwe Brusselse bouwmeester te worden. Dat maakt Ans Persoons, Brussels staatssecretaris voor Stedenbouw en Erfgoed bekend. De regering keurde ook een nieuw algemeen kader goed voor de functie van de toekomstige bouwmeesters.

“De bouwmeester heeft het Brusselse uitzicht de laatste jaren mee vormgegeven en in de juiste richting geduwd. Op dat elan willen we nu verdergaan. We versterken de functie van de bouwmeester en zorgen dat de globale visie op stedenbouw in de hoofdstad verder verankerd wordt. Ik ben heel blij dat we daarbij de focus ook uitbreiden naar een kwaliteitsvolle openbare ruimte, want de Brusselaars hebben nood aan pleinen met bomen en speeltuigen, pleinen waar iedereen zich thuis voelt”, zegt staatssecretaris Ans Persoons.
“De regering heeft haar vertrouwen uitgedrukt in de rol van de Brusselse bouwmeester (BMA). Het team en ikzelf zijn blij dat we de afgelopen jaren Brussel mee op de internationale kaart hebben kunnen zetten op het vlak van architectuurkwaliteit. Ik wens de toekomstige bouwmeester alle succes om vanaf 2025 opnieuw verandering te brengen”, aldus bouwmeester Kristiaan Borret.

Uitbreiding van de functie

De Brusselse regering besliste dat de functie van de bouwmeester evolueert. Zijn of haar adviesbevoegdheid wordt uitgebreid naar de open publieke ruimte: voor de grotere inrichtingsprojecten vanaf 5.000 m² zal de bouwmeester een advies moeten verlenen in het kader van de vergunningsaanvraag, terwijl dit momenteel enkel geldt voor bouwprojecten. Deze uitbreiding toont aan dat deze regering een groot belang hecht aan een kwaliteitsvolle inrichting van de publieke ruimte, als inclusieve plek waar iedereen elkaar kan ontmoeten.

Het bouwmeesterschap wordt tegelijkertijd verder versterkt als een onafhankelijk instelling, zonder enige hiërarchische relatie met de andere Brusselse instellingen. Daarom zal de volgende bouwmeester rechtstreeks aan de Brusselse minister-president rapporteren. In het organigram van het Brussels gewest wordt de bouwmeester zo ingepast dat deze volledig ten dienste kan staan van alle entiteiten van het gewest, de gemeentelijke administraties en private actoren. Er is ook beslist dat bouwmeester van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voortaan nog slechts 1 mandaat van maximum 5 jaar kan uitvoeren.

Het nieuwe kader voor de Brusselse bouwmeester omvat daarnaast nog steeds een aantal fundamentele principes: de bouwmeester is een onafhankelijke en autonome persoon, die constructief en met respect voor alle betrokken personen handelt. Hij of zij moet bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit van projecten in Brussel, in brede zin. Het is de taak van de bouwmeester om verder te gaan dan een puur architecturale en esthetische benadering en alle ruimtelijke uitdagingen zoals sociale duurzaamheid, leefmilieu, cultuur en economie mee op te nemen. Er wordt bevestigd dat de bouwmeester zich kan en moet richten tot zowel de publieke als private actoren, om zo projecten te omkaderen en te begeleiden.

Onafhankelijke selectiecommissie

Een nieuwe bouwmeester kan vanaf 1 januari 2025 in dienst treden. De Brusselse regering ​ heeft de selectieprocedure voor de aanstelling van de volgende bouwmeester goedgekeurd. Na de ontvangst van de kandidaturen, zal de regering een bouwmeester aanduiden op basis van een voorstel van een onafhankelijke selectiecommissie. Binnenkort zal de selectiecommissie worden samengesteld en de oproep naar kandidaten worden gelanceerd.

Nils Quintelier

Woordvoerder, Kabinet Staatssecretaris Ans Persoons

 

 

Over Ans Persoons

Brussels Staatssecretaris voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp

VGC-Collegelid voor Cultuur, Jeugd, Sport & Gemeenschapscentra

Neem contact op met

Koning Albert I laan 37 1030 Brussel

02 517 12 00

info.persoons@gov.brussels

www.anspersoons.be