Brusselse regering versterkt banden met Palestina via nieuw akkoord voor ontwikkelingssamenwerking

© Kabinet Persoons
© Kabinet Persoons

Brussels staatssecretaris voor Internationale Relaties Ans Persoons en Brussels minister-president Rudi Vervoort hebben op dinsdag 30 ​ april ​ een nieuw akkoord voor ontwikkelingssamenwerking ondertekend met de regio Ramallah - Al Bireh in Palestina. Het moment werd bijgewoond door de Palestijnse ambassadeur in België Abdalrahim Alfarra en verliep via videoconferentie. Het Brussels Hoofdstedelijk gewest heeft recent nog een verbindingskantoor van hub.brussels geopend in de stad Ramallah om zo de uitwisselingen tussen Brusselse en Palestijnse ondernemers te bevorderen.

“Internationale solidariteit is belangrijker dan ooit. Een grootstad als Brussel is altijd verbonden met de rest van de wereld. Het is daarom cruciaal dat wij inspanningen leveren om economische ontwikkeling en sociale rechten te bevorderen in de bezette gebieden. Door het uitwisselen van expertise maken we concrete projecten mogelijk die een verschil maken in het dagelijkse leven van de Palestijnse inwoners”, stelt staatssecretaris Ans Persoons. “Dankzij de nieuwe projectoproep Zuid en de extra budgetten vanuit het gewest zal er nog nooit eerder zoveel geld vrijgemaakt zijn voor de Palestijnse bezette gebieden. We hopen dat de waanzin zo snel mogelijk stopt, zodat de mensen terug aan een heropbouw van hun regio kunnen denken en niet langer in angst moet leven."
“De toestand in Palestina baart ons allemaal grote zorgen. We zijn bijzonder ontzet door de humanitaire crisis die er momenteel woedt. De Brusselse regering beschouwt de Palestijnse gebieden als een prioritaire regio op het vlak van ontwikkelingssamenwerking. Bovendien krijgen de bezette Palestijnse gebieden voorrang bij de toewijzing van de uitzonderlijke middelen die mijn regering in het kader van de projectoproep voor het zuiden in 2024 heeft vrijgemaakt. Om ons engagement kracht bij te zetten, hebben we vandaag een samenwerkingsovereenkomst met het gouvernement van Ramallah en Al-Bireh ondertekend. We zullen er alles aan doen om ons werk voort te zetten en het Palestijnse volk te blijven steunen”, aldus minister-president Rudi Vervoort.

De ontwikkelingssamenwerkingsovereenkomst legt het accent op lokale ontwikkeling. Het akkoord bepaalt dat de betrokken partijen zich ertoe verbinden om de economische, sociale, sanitaire, wetenschappelijke en ecologische ontwikkeling te bevorderen, ten gunste van de bijna 400.000 inwoners van het Gouvernement Ramallah – Al Bireh. Daarbij gaat bijzondere aandacht naar stedelijke ontwikkeling, duurzame mobiliteit, behoud van erfgoed, maar ook het potentieel van nieuwe technologieën of sociale rechten en de strijd tegen sociale uitsluiting.

Het akkoord bepaalt ook dat Brussels gewest en het Gouvernement Ramallah – Al Bireh technische, technologische en administratieve knowhow uitwisselen en in de geest van samenwerking nauw contact onderhouden. De contacten tussen beide partijen moeten kunnen leiden tot vreedzame ontwikkelingsprojecten en een versterkte deelname van beide partijen aan internationale netwerken.

Missie geannuleerd door spanningen in regio

Het idee om de Palestijnse bezette gebieden aan te duiden als partnerregio, ontstond in 2021. Na een analyse en een verkennende missie werd dit in december 2022 geofficialiseerd en werden de bezette Palestijnse gebieden als nieuwe prioritaire regio van de Brusselse ontwikkelingssamenwerking gekozen (de twee andere prioritaire regio’s ​ van de Brusselse ontwikkelingssamenwerking zijn de Stadsprovincie Kinshasa en de Regio Rabat-Salé-Kénitra). Bovendien werd het Gouvernement Ramallah ​ & Al-Bireh de lokale partner en ondertekenaar van het toekomstige ontwikkelingssamenwerkingsakkoord.

Normaal gezien zou in november 2023 een ministeriële missie doorgaan in Palestina om onder meer het akkoord te ondertekenen. Door de spanningen in de regio werd de missie geannuleerd. De Brusselse regering vroeg nadien aan staatssecretaris Persoons om contact op te nemen met de Palestijnse partner om de ondertekening van het samenwerkingsakkoord toch digitaal te laten doorgaan en zo steun te betuigen aan het Palestijnse volk.

Projectoproep Zuid 2024

Afgelopen februari lanceerde het Brussels gewest op initiatief van staatssecretaris Persoons haar 12de editie van de projectoproep Zuid, gecoördineerd door Brussels International en hub.brussels. Het doel van de oproep is om projecten te ondersteunen in partnerregio’s op het gebied van duurzame en inclusieve economische ontwikkeling. Binnen deze oproep wordt een extra bedrag voorzien voor projecten in de bezette Palestijnse gebieden.

Nils Quintelier

Woordvoerder, Kabinet Staatssecretaris Ans Persoons

Zeynep BALCI

Woordvoerster, Kabinet Rudi Vervoort

 

Over Ans Persoons

Brussels Staatssecretaris voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp

VGC-Collegelid voor Cultuur, Jeugd, Sport & Gemeenschapscentra

Contact

Koning Albert I laan 37 1030 Brussel

02 517 12 00

info.persoons@gov.brussels

www.anspersoons.be