Kwart miljoen euro voor 6 projecten die polarisatie tegengaan en de Brusselaars verbinden

De Vlaamse Gemeenschapscommissie maakt op initiatief van Ans Persoons, Brussels staatssecretaris en VGC-collegelid bevoegd voor Samenleven & Diversiteit, 263.859 euro vrij voor 6 innovatieve projecten die inzetten op meer verbinding en minder polarisatie in Brussel. Deze initiatieven krijgen voor de periode tot mei 2025 al een eerste subsidie tussen de 25.000 en 65.000 euro, die in principe ook toegekend wordt voor het projectjaar 2025-2026.

“In onze superdiverse stad moeten we zorgen dat niemand uitgesloten wordt en iedereen mee is. De polarisatie neemt toe, maar om het samenleven in Brussel te doen slagen, is het belangrijk dat we in gesprek blijven gaan met elkaar. We mogen geen verdeelde stad worden. Met de 6 initiatieven die we subsidiëren in het kader van onze projectoproep Verbinding leveren we daar een concrete bijdrage aan. De 6 geselecteerde initiatievenkrijgen samen 263.859 euro, alleen al in het eerste projectjaar. Een aanzienlijk bedrag dat toont hoeveel belang we met de VGC hechten aan verbinding en de bestrijding van polarisatie”, meent Brussels staatssecretaris en VGC-collegelid Ans Persoons (Vooruit.brussels).

Mede onder impuls van het Vlaams Plan Samenleven lanceerde de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) de projectoproep ‘Verbinding’, om een aantal goede praktijken op te starten die ervoor zorgen dat we polarisatie kunnen tegengaan. Polarisatie wordt gezien als een toenemend wij-zij-denken, waarbij tegenstellingen tussen groepen in de samenleving sterker worden. Concreet werd er gezocht naar initiatieven die stereotypen en vooroordelen tegengaan, de dialoog stimuleren over thema’s die tot polarisatie leiden en/of brave spaces inrichten.

Het college van de VGC selecteerde uiteindelijk, op voorstel van een jury, 6 initiatieven uit de 51 ingediende projectvoorstellen. Ze krijgen de komende twee jaar een projectsubsidie, telkens variërend tussen de 25.000 en 65.000 euro per jaar:

 • Odisee vzw – Radio Socrates: € 64.810,5
  Samen met BroM (Brede School Molenbeek) wil onderzoekerskern ExploRatio van Odisee hogeschool Brussel dialoogplekken inrichten in Brusselse scholen.
 • JES vzw – 100Clichés: € 65.197,07
  Het initiatief wil Brusselse jongeren tussen 16 en 30 jaar samenbrengen in brave spaces om de dialoog aan te gaan rond polariserende thema’s.
 • Wiels - Centrum voor Hedendaagse Kunst vzw – Radio Poétik 2.0: € 39.550
  Het initiatief is een nieuw en aanvullend project op de reguliere Park Poétikzomer. Het project wil de diverse ontmoetingen die Park Poétik bewerkstelligt tijdens de zomermaanden bespreekbaar en opnieuw beluisterbaar maken.
 • Les Gazelles De Bruxelles vzw – Dialoog in Beweging: € 45.000
  Het doel van het initiatief is om het huidige sociale en sportieve veld in Brussel te versterken met sport- en spelmethodieken die bijdragen aan het bestrijden van polarisatie door organisaties handvatten te geven om met het thema aan de slag te gaan.
 • Teach for Belgium vzw – Sterk Leren in Verbinding: € 33.098,42
  Het initiatief vertrekt vanuit de cruciale rol die leerkrachten hebben in het leven van (Brusselse) jongeren rond preventie en de aanpak van toxische polarisatie. Uit onderzoek blijkt dat slechts 20% van startende leerkrachten zich voorbereid voelt op lesgeven in een multiculturele en meertalige omgeving. De nood aan meer ondersteuning voor leerkrachten die lesgeven aan kansarme jongeren is zeer groot en dit project speelt daarop in.
  De Brusselse Organisatie voor de Emancipatie van Jongeren vzw – Fusion Home : meeting, compassion and action: € 25.000
  Vanuit de ervaring van het project "Carte Blanche" wil de vereniging een fysieke (veilige) ruimte creëren door en voor jongeren rond dialoog, kritische reflectie, authentieke ontmoeting, compassie en debat met het doel een open geest aan te moedigen en te cultiveren.

Op 1 juni kunnen de projecten van start gaan. Via een lerend netwerk zullen de verschillende organisaties hun ervaringen en opgedane expertise met elkaar delen.

Nils Quintelier

Woordvoerder, Kabinet Staatssecretaris Ans Persoons

 

Over Ans Persoons

Brussels Staatssecretaris voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp

VGC-Collegelid voor Cultuur, Jeugd, Sport & Gemeenschapscentra

Neem contact op met

Koning Albert I laan 37 1030 Brussel

02 517 12 00

info.persoons@gov.brussels

www.anspersoons.be