Onderwijsschepenen Vooruit in Brussel pleiten om de absurde verschillen in de coronarichtlijnen voor kinderen op te heffen

Onderwijsschepenen Vooruit in Brussel pleiten om de absurde verschillen in de coronarichtlijnen voor kinderen op te heffen

Schepenen Ans Persoons, Elke Roex, Jef Van Damme en Lydia Desloover roepen onderwijsminister Weyts op om een einde te maken aan enkele pandemie-regels in het Brussels onderwijs waarvoor geen wetenschappelijke basis bestaat en dat in overleg en overeenstemming met zijn Franstalige collega.

Wat is er aan de hand?

Onderwijs is een gemeenschapsbevoegdheid. Dat betekent concreet dat de Nederlandstalige scholen in Brussel de Vlaamse decreten en richtlijnen volgen en de Franstalige scholen die van de Franstalige gemeenschap. Dit leidt tot absurde situaties zoals het feit dat de Vlaamse Gemeenschap onze leerlingen verbiedt om als klasgroep het openbaar vervoer te nemen. Buitenschoolse activiteiten zijn toegelaten, ze mogen er enkel niet met de metro/tram/bus naar toe.

De richtlijnen opgelegd door minister Weyts houden geen rekening met de specifieke grootstedelijke context. Een groot deel van onze leerlingen komt met het openbaar vervoer naar school, tijdens de spitsuren. Het is onbegrijpelijke dat dezelfde leerlingen in klasverband, op veel rustigere momenten in de dag, het openbaar vervoer niet zouden mogen gebruiken.

In het Franstalige Brusselse onderwijs mag dit wel.

Waarom moeten we hier verandering in brengen?

De adviezen van de gezondheidsexperten zijn uniform en maken geen onderscheid tussen de taal waarin kinderen les volgen. De focus van de experten ligt nu op gebieds- en regiogebonden maatregelen. Het lijkt evident dat de regels dan dezelfde zijn voor alle kinderen in Brussel. In de praktijk hebben de Gemeenschappen deze adviezen anders geïnterpreteerd. Dit valt achter niet uit te leggen aan ouders, kinderen en onderwijspersoneel. Het potentiële gezondheidsrisico in Brussel is immers voor iedereen hetzelfde.

Het lijkt ons duidelijk dat er dringend afstemming moet komen tussen de gemeenschapsministers. De absurde verschillen moeten eruit.

Tot slot willen we benadrukken dat het onverantwoord is kinderen te blijven straffen voor de gebrekkige vaccinatiegraad van andere generaties in Brussel.  Nu de volwassen voor hun verantwoordelijkheid worden gesteld met de algemene invoering van het CST in Brussel, is het hoog tijd de kinderen opnieuw hun vrijheid te gunnen.

Hannelore Goeman, Vlaams Parlementslid en fractievoorzitter voor Vooruit, zal minister Weyts over deze kwesties interpelleren in het Vlaams Parlement.

De schepenen vragen ook de steun van VGC collegelid bevoegd voor onderwijs, Sven Gatz.

  • Ans Persoons, schepen van Nederlandstalig onderwijs in stad Brussel
  • Elke Roex, schepen van Nederlandstalig onderwijs in Anderlecht
  • Jef Van Damme, schepen van Nederlandstalig onderwijs in Molenbeek
  • Lydia Desloover, schepen van Nederlandstalig onderwijs in Sint-Joost
Contacteer ons
Jens Popelier Woordvoerder, Kabinet Schepen Ans Persoons
Jens Popelier Woordvoerder, Kabinet Schepen Ans Persoons
Over Ans Persoons

Ans Persoons

Schepen van Stedenbouw, Openbare ruimten, Nederlandstalige cultuur en onderwijs