Sint-Niklaasinstituut in Anderlecht opent eerste indoor crickettrainingshal in het Brussels gewest

De Vlaamse Gemeenschapscommissie en Cricket Vlaanderen investeren samen in deze toekomstige Olympische sport

© Kabinet Persoons
© Kabinet Persoons

Ans Persoons, Brussels staatssecretaris en collegelid in de Vlaamse Gemeenschapscommissie bevoegd voor Sport, mocht zondag samen met heel wat cricketliefhebbers de eerste indoor crickettrainingshal van het Brussels gewest openen. Dat gebeurde tijdens een cricketinitatie van de Premium Cricket Club Brussels. Dankzij het engagement van de VGC, Cricket Vlaanderen en het Sint-Niklaasinstituut in Anderlecht hoeven de Brusselse cricketliefhebbers niet langer buiten de grenzen van het gewest op zoek naar infrastructuur om te trainen. In de zomer komen er nog slagkooien bij.

“Sporten heeft impact. De Brusselaars moeten kunnen bewegen, zich kunnen uitleven en excelleren. We zijn een erg cosmopolitische stad, en dat betekent dat er in Brussel ook een grote diversiteit aan sportvoorkeuren is. Cricket kent een groeiende populariteit in Brussel, maar mist gepaste infrastructuur. We ondersteunen met deze investeringen geen enkelingen, maar hele gemeenschappen die in contact komen met elkaar”, vertelt Ans Persoons, VGC-collegelid voor Sport.

Sport kunnen beoefenen moet vanzelfsprekend zijn, maar toch is dat het vandaag vaak nog niet. Zeker voor onbekende sporten als cricket. Nochtans zit deze sport in de lift. In landen als Pakistan, India, Australië, Engeland of Bangladesh behoort het tot de populairste nationale sporten en de mensen uit deze gemeenschappen die in onze hoofdstad verblijven willen hun geliefkoosde sport wel kunnen blijven beoefenen.

Cricket Olympische sport

De realiteit is dat cricketliefhebbers vandaag parken moeten opzoeken of buiten onze gewestgrenzen gaan spelen. Zo bevindt de thuisbasis van de Royal Brussels Cricket Club, de oudste club van het land zich in… Waterloo. Terwijl andere clubs moeten uitwijken naar bijvoorbeeld Wemmel. Onbegrijpelijk, zeker voor een sport die binnenkort terug op de Olympische Spelen te zien is. Cricket stond in 1900 voor het laatst op het programma van de spelen, maar na 128 jaar keert de sport terug tijdens de Olympische Spelen in Los Angeles in 2028. Brussel kan daarom niet achterblijven.

Subsidie van 120.000 euro

De VGC vond in het Sint-Niklaasinstituut in Anderlecht de ideale partner voor dit sportief project. Gezien cricket gespeeld wordt met een harde bal waren infrastructuuringrepen nodig om de indoor zaal niet te beschadigen. Maar daar stopt het niet, want deze zomer zullen er ook buiten de sporthal op een grasveld slagkooien geplaats worden. Zo kan er bij goed weer in de open lucht gespeeld worden. De VGC maakt hiervoor een bedrag van 120.000 euro vrij. Cricket Vlaanderen investeerde ook en voorzag de vloerbedekking en het cricketmateriaal zoals bats en ballen. De federatie zal ook een rol opnemen in het naschools beheer om zo de school extra te ontlasten.

“Naast de pedagogische doelstelling jongeren op zowel cognitief als persoonlijk vlak te begeleiden in de groei naar sterke jongvolwassenen, zit het sportieve ook in het DNA van het Sint-Niklaasinstituut. Een aantal gekende sporters maken deel uit van de geschiedenis van de school. Daarnaast zetten we onze deuren voor sportverenigingen open, zodat jongeren in hun vrije tijd aan sport kunnen doen. ​ Cricket is bij de jongeren op dit moment minder gekend. In samenwerking met de VGC investeerden we in cricketinfrastructuur. Dor het openstellen van deze infrastructuur hopen we ons steentje bij te dragen in het meer bekend maken van deze sport”, aldus Hilde Devillé, algemeen directeur van het Sint-Niklaasinstituut.

 

Nils Quintelier

Woordvoerder, Kabinet Staatssecretaris Ans Persoons

 

Over Ans Persoons

Brussels Staatssecretaris voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp

VGC-Collegelid voor Cultuur, Jeugd, Sport & Gemeenschapscentra

Contact

Koning Albert I laan 37 1030 Brussel

02 517 12 00

info.persoons@gov.brussels

www.anspersoons.be