Stedenbouwkundige vergunning voor de heraanleg van de Parklaan en de Bareel van Sint-Gillis

Ans Persoons, Brussels Staatssecretaris voor Stedenbouw, bevestigt dat urban.brussels een stedenbouwkundige vergunning afleverde aan Brussel Mobiliteit voor de heraanleg van de Parklaan en de Bareel van Sint-Gillis. ​

©Brussel Mobiliteit
©Brussel Mobiliteit
"We blijven werken aan een stad op maat van iedereen. Dit project past helemaal binnen deze filosofie. De Parklaan heeft doorheen de jaren veel van haar statige karakter verloren. Dat gaan we nu herstellen door opnieuw veel plaats voor voetgangers en fietsers te voorzien en extra bomen. Het koloniale monument halen we weg. Monumenten als deze hebben zonder context geen plaats meer in de publieke ruimte," zegt Brussels Staatssecretaris voor Stedenbouw Ans Persoons.
“De Bareel van Sint-Gillis was lang een van de zwartste, gevaarlijkste punten van Brussel. Dat pakken we nu aan: de Bareel wordt grondig hertekend tot een kruispunt met minder verkeersstromen en conflicten, meer comfort en veiligheid voor voetgangers en fietsers, en vlotter openbaar vervoer. Ook de Parklaan transformeren we, met kwalitatieve infrastructuur voor voetgangers en fietsers, maar ook mooie materialen, ambitieuze vergroening en geïntegreerd regenwaterbeheer”, zegt Brussels minister van mobiliteit Elke Van den Brandt.

De publieke ruimte wordt aangenamer ingericht, de veiligheid en het comfort voor voetgangers, fietsers en personen met beperkte mobiliteit zal erop vooruit gaan, de tramsporen worden vernieuwd, het regenwater zal beter in de bodem kunnen sijpelen en er worden nieuwe bomen geplant.

Het project kadert ook in het stadsvernieuwingscontract 4 (Koningslaan) en wordt deels met middelen van het stadsvernieuwingscontract gefinancierd. Het project kwam tot stand dankzij een goede samenwerking tussen Brussel Mobiliteit, urban.brussels, de MIVB en de gemeenten Sint-Gillis en Vorst.

Parklaan met meer bomen en fietsinfrastructuur

De vernieuwde Parklaan, die de Bareel verbindt met het Rochefortplein, behoudt haar historische, symmetrische karakter met een groene middenberm voor de tram. Daarbij wordt veel aandacht besteed aan de infiltratie van regenwater in de bodem. Aan de buitenzijde van de rijwegen worden bomenrijen voorzien langs de nieuwe bredere trottoirs.

Over de volledige lengte van de Parklaan komt infrastructuur voor fietsers. Er komen aparte fietspaden bergop tussen Rochefort en de Clémentinelaan, bergaf bij het naderen van het Rochefortplein in de flessenhals nabij Bareel.

De andere stukken van de Parklaan worden ingericht als fietsstraat, waarbij fietsers de rijbaan zullen delen met auto’s (die hen niet mogen inhalen). Het laatste gedeelte van de Parklaan wordt een eenrichtingsstraat voor het autoverkeer, in de richting van het Rochefortplein: dat garandeert een kwalitatieve fietservaring in een autoluwe straat.

“Vorst is blij dat deze weg, waar veel ongevallen gebeuren, gerenoveerd wordt en zo veiliger wordt voor alle gebruikers, met aparte fietspaden, maar ook met een beter waterbeheer dankzij regentuinen, meer groen en uiteindelijk een gegarandeerde commerciële frequentie voor de MIVB. Dit project beantwoordt aan alle vereisten van een openbare ruimte die is aangepast aan de uitdagingen van de 21e eeuw”, stelt burgemeester van Vorst Mariam El Hamidine.
"Het Park-Bareel project zal de kwaliteit van de openbare ruimte in Sint-Gillis helpen verbeteren. Meer comfort voor gebruikers en bewoners. Dit is een belangrijke investering van het Gewest. Ik wil Ans Persoons, Rudi Vervoort en Elke Van den Brandt bedanken voor dit grote project, waarvoor we de buurtbewoners hebben geraadpleegd. Ik ben blij dat er rekening is gehouden met hun vraag naar meer behoud van parkeerplaatsen voor de buurtbewoners. De Bareel, een cruciaal knooppunt voor mobiliteit in Sint-Gillis, zal een belangrijke kwalitatieve verbetering ondergaan op het vlak van groen en voetgangersoversteekplaatsen", zegt burgemeester van Sint-Gillis Jean Spinette.
© Brussel Mobiliteit
© Brussel Mobiliteit

Dekolonisatie van de publieke ruimte

In het kader van de uitvoering van het plan van dekolonisatie van de openbare ruimte zal het monument van Luitenant-Generaal baron Tombeur de Tabora weggeghaald worden uit de openbare ruimte. Het monument zal in de toekomst een plaats krijgen op een locatie waar verschillende koloniale monumenten worden samengebracht en gecontextualiseerd.

Rotonde Bareel herdacht

Over de volledige lengte van de Parklaan zullen de tramsporen worden vernieuwd. De haltes van het openbaar vervoer worden herdacht om een optimale toegankelijkheid te garanderen.

De Bareel zelf tenslotte wordt volledig heringericht in functie van de verschillende verkeerstromen : de tram zal niet meer rond, maar dwars over het plein rijden. Het standbeeld van de Waterdraagster verhuist naar zijn oorspronkelijke locatie. De trottoirs worden verbreed en de rijweg smaller, zodat er geen twee auto's naast elkaar kunnen rijden, een van de belangrijkste oorzaken van ongelukken. De geplande verbeteringen zullen het rotondekarakter van de Bareel versterken en de bijbehorende voorrangsregels verduidelijken.

Nils Quintelier

Woordvoerder, Kabinet Staatssecretaris Ans Persoons

Over Ans Persoons

Brussels Staatssecretaris voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp

VGC-Collegelid voor Cultuur, Jeugd, Sport & Gemeenschapscentra

Neem contact op met

Koning Albert I laan 37 1030 Brussel

02 517 12 00

info.persoons@gov.brussels

www.anspersoons.be