Tongeluk wordt opnieuw jeugdhuis: VGC bereikt akkoord met gemeente Ganshoren en Entree vzw

© Jeugdhuis Tongeluk
© Jeugdhuis Tongeluk

Ans Persoons, Brussels staatssecretaris en VGC-collegelid voor Jeugd (Vooruit.brussels), kondigt aan dat het college van de Vlaamse Gemeenschapscommissie haar voorstel voor een doorstart van jeugdhuis Tongeluk in Ganshoren heeft goedgekeurd. Concreet wordt Entree vzw, de koepel van de Brusselse jeugdhuizen, de nieuwe huurder van het gemeentelijke gebouw in de Bosstraat. De Vlaamse Gemeenschapscommissie engageert zich in het huurcontract om waar nodig de rol van bemiddelaar op te nemen. De jongeren krijgen zo terug een plek waar ze samen kunnen komen en activiteiten kunnen organiseren, maar ze moeten zich engageren om dat in goede relatie met de buren te doen.

“We zijn zeer tevreden dat de gemeente Ganshoren ingaat op ons voorstel voor een heractivering van jeugdhuis Tongeluk. In de jongste stad van ons land maakt elke vierkante meter ruimte waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten, zich ontspannen en uitleven een positief verschil. Vanuit de VGC zetten we met veel overtuiging onze schouders onder een nieuw verhaal voor Tongeluk, inclusief een goede relatie tussen de gebruikers en omwonenden van het jeugdhuis. Zo hopen we nog beter in te spelen op de noden van de buurt en de talenten van de jongeren”, verklaart VGC-collegelid Ans Persoons.

Verlies van noodzakelijke ruimte voor jongeren

Afgelopen november beëindigde de gemeente Ganshoren de huurovereenkomst met vzw Tongeluk die het jeugdhuis aan het Laarbeekbos uitbaatte. Al maandenlang waren er in het jeugdhuis problemen zoals een gebrekkige hygiëne, vandalisme en overlast van alle soorten. Het gemeentebestuur en de omwonenden raakten daardoor steeds meer in onmin met vzw Tongeluk, wat leidde tot de opzeg van het huurcontract. En dus ook tot het verlies van de noodzakelijke en kostbare ruimte voor jongeren, hun persoonlijke ontwikkeling en hun vrijetijdsbesteding.

Van bij het begin betreurde Brussels staatssecretaris en VGC-collegelid voor Jeugd Ans Persoons (Vooruit.brussels) de sluiting van het jeugdhuis. Zo’n drastische démarche druist immers volledig in tegen het beleid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie om net meer plaats voor jongeren in de stad te creëren en om de ruimte van Nederlandstalige verenigingen in Brussel te verduurzamen. Het kabinet zette zich rond tafel met de gemeente Ganshoren, om hen te begeleiden in dit proces, maar vooral met de uitdrukkelijke vraag om het jeugdhuis opnieuw te activeren.

Relatie met omwonenden verbeteren

Persoons stelde met succes voor aan de gemeente om het jeugdhuis te verhuren aan Entree vzw. Entree is de koepelvereniging van de Brusselse jeugdhuizen en zal samen met lokale jongeren Tongeluk nieuw leven inblazen. Ook zal Entree een plan van aanpak opstellen voor het jeugdhuis en zich inspannen om de relatie met de omwonenden te verbeteren.

De VGC ondertekent ook zelf de huurovereenkomst en neemt de rol van bemiddelaar op zich, mochten er in de toekomst opnieuw spanningen ontstaan in de relatie tussen het gemeentebestuur en de gebruikers van het Tongeluk. Bovendien komt er jaarlijks een formele evaluatie van de vernieuwde werking. Het VGC-college keurde de ontwerp-overeenkomst al goed. Als de gemeenteraad van Ganshoren hetzelfde doet op haar zitting van mei, is het gemeentelijke pand in de Bosstraat opnieuw een jeugdhuis.

“We zijn verheugd deze historische ontmoetingsplek te heractiveren voor jongeren. De sluiting was een jammere zaak, maar we kregen wel tijd om te herbronnen. ‘Reculer pour mieux sauter’ in feite. We beginnen van een schone lei en nodigen jongeren uit om de plek opnieuw leven in te blazen”, klinkt het bij Stefaan Kaberuka, coördinator bij Entree vzw.
“We zijn heel blij dat JH Tongeluk zeer binnenkort terug de deuren opent. Dit zal zowel onze jongeren als de buurtbewoners ten goede komen. Als de gemeenteraad ons voorstel volgt, hebben de Ganshorense jongeren weer het jeugdhuis dat ze verdienen. Ik bedank mijn medewerkers, collegelid Persoons en de VGC voor hun bemiddelende en ondersteunende rol tijdens de voorbije maanden”, aldus Philippe Beghin, schepen van Nederlandstalige Cultuur en Nederlandstalige Jeugd in Koekelberg

Nils Quintelier

Woordvoerder, Kabinet Staatssecretaris Ans Persoons

 

Over Ans Persoons

Brussels Staatssecretaris voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp

VGC-Collegelid voor Cultuur, Jeugd, Sport & Gemeenschapscentra

Contact

Koning Albert I laan 37 1030 Brussel

02 517 12 00

info.persoons@gov.brussels

www.anspersoons.be