Vergunning uitgereikt voor omvorming Beekkantplein tot groen stadsplein

De gemeente Sint-Jans-Molenbeek heeft van de administratie Urban.brussels een stedenbouwkundige vergunning gekregen voor de volledige heraanleg van het Beekkantplein. Dat maakt Ans Persoons, Brussels staatssecretaris voor Stedenbouw & Erfgoed, bekend. De omgeving van metrostation Beekkant wordt een volwaardig groen stadsplein. Er komt ook een gloednieuwe busterminal, 41 extra fietsenstallingen, 110 extra bomen en sport- en speelinfrastructuur.

“In de dichtbevolkte Beekkantwijk is groene en veilige ontspanningsruimte echt een noodzaak voor de bewoners. Dit wordt een plein waar de wijk kan samenkomen, met ​ speelruimte voor kinderen, sportinfrastructuur voor jongeren en bankjes om uit te rusten en bij te praten. De 110 extra bomen zorgen voor verkoeling in de zomer en de nieuwe straatverlichting verhoogt het veiligheidsgevoel”, klinkt het bij staatssecretaris Ans Persoons.
“Dat het Beekkantplein wordt heraangelegd, is schitterend nieuws, aldus Brussels minister-president Rudi Vervoort, die bevoegd is voor territoriale ontwikkeling en stadsvernieuwing. Dit initiatief, dat deel uitmaakt van het stadsvernieuwingscontract ‘Weststation’ (SVC 3), is een toonbeeld van de inspanningen die het Brussels Gewest levert om de wijken om te vormen tot dynamische en inclusieve leefomgevingen, wat de levenskwaliteit van de inwoners ten goede moet komen. De actieve weggebruikers (fietsers, voetgangers …) zullen er zich in alle veiligheid kunnen verplaatsen, waarbij de verkeersstroom van het openbaar vervoer herbekeken en beheerst zal worden. Door ingrepen in de openbare ruimte komt er ook plaats bij waar de inwoners elkaar kunnen ontmoeten en die bevorderlijk zal zijn voor de sociale verbondenheid in de buurt. Tot slot is het de bedoeling om te zorgen voor een verbinding met het toekomstige park van het Weststation en van daaruit dus toegang te bieden tot die nieuwe groene ruimte met gewestelijke uitstraling.”
“Ik ben erg blij dat we onze ambitieuze plannen voor het Beekkantplein kunnen uitvoeren, nu we de vergunning op zak hebben. De stadstuin, de sport- en speelinfrastructuur, de gloednieuwe en veilige busterminal... Het zal allemaal van de Beekkantwijk een veel aangenamere plek maken om in te wonen en langs te komen", gelooft Molenbeeks schepen van Openbare Werken Saliha Raiss.

Onveilige, grauwe zone

Vandaag is het Beekkantplein, aan de gelijknamige metrohalte, een grauwe en weinig uitnodigende zone die omgeven is door grote woontorens. Uit een participatief proces bleek dat de buurtbewoners effectief groene ontspanningsruimte missen en het onveilige en chaotisch auto- en busverkeer beu zijn. De gemeente Sint-Jans-Molenbeek besliste om het plein opnieuw aan te leggen en om te vormen tot een groene ontspanningszone. De verkeerssituatie rondom het plein wordt aangepakt.

De plannen van het gemeentebestuur hebben nu definitief groen licht gekregen van de gewestelijke administratie Urban.brussels. Op het vernieuwde Beekkantplein komt een voetgangerszone met sport- en speelinfrastructuur, zitbanken en ander stadsmeubilair. Op die manier wordt er ingespeeld op de nood aan meer ontspanningsruimte in de dichtbevolkte wijk. Om het veiligheidsgevoel te verhogen, komt er extra straatverlichting.

Bomen en een stadstuin

De bewoners uit de woontoren kunnen hun groene vingers binnenkort uittesten in een nieuwe stadstuin. Het aantal bomen stijgt van 40 naar 150 en verschillende wadi’s zullen het plein overstromingsbestendig maken. De helft van de zone wordt volledig waterdoorlaatbaar. Het regenwater zal zo extra goed kunnen insijpelen in de bodem.

Op vlak van openbaar vervoer komt er een aparte busterminal. De bussen zullen vlak voor het metrotstation stoppen, waardoor in- en uitstappen veel veiliger wordt. Door de herinrichting zal de verkeerssituatie voor voetgangers en fietsers veiliger zijn. Het aantal fietsstallingen stijgt, zodat er in de toekomst dubbel zoveel plaats is om je fiets te parkeren.

De heraanleg wordt uitgevoerd door het gemeentebestuur en gefinancierd door het Brussels gewest via het Duurzaam Wijkcontract Rondom Westpark en het Stadsvernieuwingscontract Weststation. Het totale kostenplaatje bedraagt 3 miljoen euro.

 

Nils Quintelier

Woordvoerder, Kabinet Staatssecretaris Ans Persoons

 

Over Ans Persoons

Brussels Staatssecretaris voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp

VGC-Collegelid voor Cultuur, Jeugd, Sport & Gemeenschapscentra

Neem contact op met

Koning Albert I laan 37 1030 Brussel

02 517 12 00

info.persoons@gov.brussels

www.anspersoons.be