VGC creëert gratis ruimte voor kunstenaars in Kinderboerderij Het Neerhof en de 22 Brusselse gemeenschapscentra

N22 © Dieter Hoeven
N22 © Dieter Hoeven

De 22 Brusselse gemeenschapscentra (N22) en de Kunstenwerkplaats lanceren opnieuw een open oproep voor ‘Free Space’. De zomer is een periode waarin de gemeenschapscentra hun werking aanpassen. Doordat verschillende lokalen minder gebruikt worden tijdens de zomer zijn ze net beschikbaar voor de kunstenaars. De Vlaamse Gemeenschapscommissie speelt daar op in door middelen en vooral ruimte vrij te maken voor kunstenaars. En dit jaar is er met kinderboerderij Neerhof een nieuwe speler die helpt om het gebrek aan atelierruimtes in het Brussels gewest op te vangen.

“Ik ben heel blij dat Het Neerhof op de grens met Anderlecht zich voor het eerst aansluit bij de oproep. Kunstenaars kunnen er inspiratie vinden in de groene omgeving van de kinderboerdij. Aan presentatieplekken is er geen gebrek in Brussel, maar kunstenaars vinden steeds moeilijker een geschikte atelierruimte. Daarom stellen we ook de eigen ruimtes van de VGC zoveel mogelijk ter beschikking van kunstenaars”, aldus Ans Persoons, VGC-collegelid bevoegd voor Cultuur.

Tijdens de zomermaanden gaan reguliere activiteiten zoals wekelijkse cursussen, activiteiten voor scholen, taallessen Nederlands en verschillende activiteiten van verenigingen niet door, of nemen ze een ander ritme aan. Er worden meer speelweken georganiseerd en een zomers aanbod waar de focus vaker op de buitenruimte ligt. Daarom worden verschillende lokalen minder gebruikt tijdens de zomer en komen ze vrij voor de kunstenaars. Vorig jaar gaven we 50 artiesten/collectieven ruimte in onze gemeenschapscentra. Binnen de kunstenaars is er een grote diversiteit: circus, dans, theater, performance, beeldende kunstenaars, muzikanten, multimedia, …

Sterke band met Brussel

Voor de nieuwe open oproep kunnen kunstenaars zich aanmelden via het inschrijvingsformulier tot en met zondag 12 mei 2024. Na 12 mei bekijken Kunstenwerkplaats, de VGC en de gemeenschapscentra alle inzendingen. Ze maken een selectie en ze wijzen ten laatste op 7 juni 2024 de meest geschikte en beschikbare ruimte toe. Net als voorgaande jaren geven we voorrang aan pas gestarte artiesten met een sterke band met Brussel.

We nodigen ook kunstenaars uit om te overwegen op andere manieren verbinding te maken met het gemeenschapscentrum waar ze terechtkomen. Dit is volledig vrijblijvend, maar we hebben de afgelopen jaren gemerkt dat steeds meer kunstenaars ook na afloop van hun residentie verbonden blijven met de centra. Voorbeelden hiervan zijn te vinden in GC Kontakt, met kunstenaars Roberto Freitas en Raquel Versieux, die dit voorjaar hebben geëxposeerd en afgelopen zomer hebben gewerkt en GC Nohva, waar een kunstenares aan een voorstelling werkte en dit seizoen nog steeds actief is.

 

Over Ans Persoons

Brussels Staatssecretaris voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp

VGC-Collegelid voor Cultuur, Jeugd, Sport & Gemeenschapscentra

Contact

Koning Albert I laan 37 1030 Brussel

02 517 12 00

info.persoons@gov.brussels

www.anspersoons.be